Coaching, mentoring, doradztwo

Przedsięwzięcia tak złożone jak rozwój oprogramowania czy przekształcenie firmy do modelu zwinnego, opierają się na licznych założeniach, przekonaniach, pogłoskach i zabobonach. W większości niejawnych, często nieuświadomionych. Jako coach pomagam je odkrywać i weryfikować. Jako mentor podpowiadam jak sobie z nimi radzić.

Od lat pomagam organizacjom IT w całej Polsce doskonalić procesy wytwórcze i produkować lepsze oprogramowanie. Wspomagam rozwijanie kompetencji w organizacjach deweloperskich, prowadząc konsultacje procesów wytwórczych, struktur organizacyjnych i projektów oraz coaching i mentoring kluczowych osób i zespołów projektowych.

Zapytaj o coaching i mentoring.

Oto co oferuję jako doradca i coach:

  • coaching i mentoring zespołów wytwarzających oprogramowanie, a także kadry menedżerskiej, Scrum Masterów i Product Ownerów
  • doradztwo w zakresie wdrożeń metod zwinnych
  • wsparcie w definiowaniu procesów wytwórczych oprogramowania opartych o zwinne praktyki i narzędzia
  • doradztwo w zakresie definiowania i zmian struktur organizacyjnych, a także procedur kadrowych związanych z wprowadzaniem zwinnych metod
  • audyty projektów i zespołów projektowych pod kątem wykorzystania zwinnych metod